Projecten

Archeologisch onderzoek, booronderzoek

Zandmaas, Limburg

Omdat de Maas bij hoogwater steeds meer dreigt te overstromen was het noodzakelijk om hiervoor maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het creëren van overloopgeulen. ADC ArcheoProjecten is gevraagd om het Maasdal tussen Roermond en Mook in Limburg in kaart te brengen, zodat bepaald kon worden waar deze maatregelen toegepast konden worden zonder hoge kosten voor …

Zandmaas, Limburg Lees verder »

muurresten Rhenen

Rhenen, stadscentrum

Aan het einde van 2017 werden in het centrum van Rhenen bestratings- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. IVO·B, Allround Archeologie werd door Vestigia archeologie en cultuurhistorie B.V. gevraagd om de werkzaamheden van een archeologische begeleiding te voorzien. De kern van de werkzaamheden lag op de Frederik van de Paltshof en de Herenstraat. Uit het vooronderzoek bleek dat …

Rhenen, stadscentrum Lees verder »

Purmerend, Wheerlicht

In 2018 werd IVO·B, Allround Archeologie, benaderd voor het opstellen van een bureauonderzoek in het kader van de nieuwbouw van een appartementengebouw aan de J.P. Grootstraat in Purmerend. Het plan had de naam ‘Wheerlicht’, omdat het in de wijk ‘Wheermolen gelegen was. De opdrachtgever van dit onderzoek was BK Ingenieurs. Uit het bureauonderzoek bleek dat …

Purmerend, Wheerlicht Lees verder »

Booronderzoek Archeologie lochum

Lochem, de markt

In de herfst van 2011 vonden er op de zuidelijke helft van de Kleine Markt en de Bierstraat te Lochem graafwerkzaamheden plaats door de firma Grondweg. Deze werkzaamheden zijn begeleid door mederwerkers van ADC ArcheoProjecten (o.a. Ivo Beckers) en de Archeologische Werkgroep Lochem. Voor het onderzoek begon was het duidelijk dat er op deze locatie …

Lochem, de markt Lees verder »

Archeologisch Advies bureauonderzoek-rapport

N231, Alphen aan de Rijn

Ten oosten van Alphen aan den Rijn, aan de weg naar Aarlanderveen (de N231) is in 2012 door IVO·B, Allround Archeologie in opdracht van IV-Infra B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gedetailleerd gekeken naar de landschappelijke ontwikkeling van het gebied (met onder andere de ontginning van het veengebied), de historische situatie en de archeologische …

N231, Alphen aan de Rijn Lees verder »

Archeologisch Advies Dokkum

Dokkum, Kloostersingel

In oktober 2012 werd door het waterleidingsbedrijf Vitens op de hoek van de Anjeliersstraat en de Kloostersingel een waterleiding verlegd. Hierbij werden de resten van twee grafkisten aangetroffen. De graven werden afgedekt en in opdracht van de gemeente kreeg De Steekproef de opdracht om de werkzaamheden te voorzien van een Archeologische Begeleiding, protocol Opgraven. In …

Dokkum, Kloostersingel Lees verder »