Projecten

Diverse archeologische projecten van IVOB

Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Ivo Beckers

Zandmaas, Limburg

Omdat de Maas bij hoogwater steeds meer dreigt te overstromen was het noodzakelijk om hiervoor maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het creëren van overloopgeulen. ADC

Lees verder »
muurresten Rhenen
Ivo Beckers

Rhenen, stadscentrum

Aan het einde van 2017 werden in het centrum van Rhenen bestratings- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. IVO·B, Allround Archeologie werd door Vestigia archeologie en cultuurhistorie B.V.

Lees verder »
Ivo Beckers

Purmerend, Wheerlicht

In 2018 werd IVO·B, Allround Archeologie, benaderd voor het opstellen van een bureauonderzoek in het kader van de nieuwbouw van een appartementengebouw aan de J.P.

Lees verder »
Booronderzoek Archeologie lochum
Ivo Beckers

Lochem, de markt

In de herfst van 2011 vonden er op de zuidelijke helft van de Kleine Markt en de Bierstraat te Lochem graafwerkzaamheden plaats door de firma

Lees verder »
Archeologisch Advies Dokkum
Ivo Beckers

Dokkum, Kloostersingel

In oktober 2012 werd door het waterleidingsbedrijf Vitens op de hoek van de Anjeliersstraat en de Kloostersingel een waterleiding verlegd. Hierbij werden de resten van

Lees verder »