Purmerend, Wheerlicht

In 2018 werd IVO·B, Allround Archeologie, benaderd voor het opstellen van een bureauonderzoek in het kader van de nieuwbouw van een appartementengebouw aan de J.P. Grootstraat in Purmerend. 

Het plan had de naam ‘Wheerlicht’, omdat het in de wijk ‘Wheermolen gelegen was. De opdrachtgever van dit onderzoek was BK Ingenieurs.

Uit het bureauonderzoek bleek dat het appartementengebouw op een locatie gebouwd zou worden waar nu al een wijkcentrum aanwezig was. In de Late Middeleeuwen was hier een ontginningsas gelegen om het veengebied rond Purmerend te ontginnen. 

Uit het raadplegen van historisch kaartmateriaal bleek echter dat deze as zich nooit tot een bewoningssint heeft ontwikkeld en altijd een achterkade is gebleven. Omdat in de ondergrond van het gebied geen tot weinig archeologische resten werden verwacht, en dus ook geen bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, is geadviseerd om geen nader archeologisch onderzoek te verrichten. 

De gemeente Purmerend was het met dit advies akkoord. Zo bleek het bureauonderzoek voldoende om de bouw van het appartementengebouw door te laten gaan.