IVO·B
Allround Archeologie

IVO·B, Allround Archeologie is een zelfstandig bedrijf in de archeologie dat zich richt op het verlenen van werkzaamheden in de archeologische sector. Allround betekend dan ook echt dat IVO·B voor de meest uiteenlopende werkzaamheden kan worden ingezet; of het nu gaat om het uitvoeren van archeologische booronderzoeken, gravend onderzoek zoals proefsleuvenonderzoeken, opgravingen en begeleiding en rapportage. De stille kracht achter IVO·B is Ivo Beckers; KNA-senior prospector en KNA-senior archeoloog.

IVO·B scoort een ruime 9 op de ZZP-vrij Indicator. U kunt er dus van uit gaan dat u met een vakkundige zelfstandige aan de slag gaat. 

CONTACT

+31 (0)6 8396 8168
contact@ivob.nl

Adres

Juliana van Stolberglaan 36
3411 XD Lopik Nederland

Onze diensten

Advies

IVO·B, Allround Archeologie helpt u graag met het geven van archeologisch advies in het vergunningstraject of bij de wijziging van een bestemmingsplan. Hebt u een plan en wilt u weten of daar archeologisch onderzoek voor nodig is, stuur ons dan een mail. Bij eenvoudige hulpvragen wordt u zo verder geholpen.

Bureauonderzoek Geologie

Uitvoeren van
archeologische bureauonderzoeken en cultuurhistorische inventarisatie

Het tweede deel is het zelfstandig uitvoeren van archeologische bureauonderzoeken en cultuurhistorische inventarisaties volgens de KNA 4.1. Er is binnen IVO·B brede ervaring met het uitvoeren van bureauonderzoeken en cultuurhistorische inventarisaties. Als u op zoek bent naar kwaliteits-onderzoeken zonder ook voor de overhead van een groot bedrijf te betalen, dan bent u bij IVO·B aan het goede adres.

Werkzaamheden

Archeologisch Advies

Het bureauonderzoek is het eerste stadium van archeologisch onderzoek. Door het uitvoeren van een bureauonderzoek wordt onderzocht of er op de locatie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn.

Lees verder…

Gravend onderzoek

Als uit eerder archeologisch onderzoek blijkt dat er archeologische waarden op een locatie aanwezig en dat deze verstoord zullen worden zal er een opgraving plaatsvinden om de archeologisch resten te behouden.

Lees verder…

Booronderzoek Archeologie

Archeologisch booronderzoek is na het bureauonderzoek het tweede stadium van archeologisch onderzoek. Tijdens het booronderzoek wordt onderzocht of de bodem van het onderzoeksgebied nog intact is .

Lees verder…