Bureauonderzoek

Archeologisch Advies

Bureauonderzoek

Het bureauonderzoek is het eerste stadium van archeologisch onderzoek. Door het uitvoeren van een bureauonderzoek wordt onderzocht of er op de locatie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Het bureauonderzoek is gebaseerd op historisch kaartmateriaal, landschappelijke kaarten en de bekende archeologische gegevens van de locatie. Als er op een locatie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn worden ook de verwachte periode, omvang, verspreiding, diepteligging en het type vindplaats van de archeologische waarden verder omschreven. Als er geen archeologische waarden verwacht worden (door bijvoorbeeld een recente verstoring/vergraving van de locatie), dan kan op basis van het bureauonderzoek een locatie vrijgegeven worden.

Archeologisch Bureauonderzoek

IVO·B kan zelfstandig archeologische bureauonderzoeken conform KNA 4.1 uitvoeren. Ik heb inmiddels ongeveer 300 bureauonderzoeken uitgevoerd en daarom heb ik ervaring met een groot aantal landschapstypes maar ook met de gemeentelijke eisen.

Ik kan u, vanwege mijn zzp-uurtarief, voor een redelijke prijs een archeologisch bureauonderzoek met een goede kwaliteit leveren. Een standaard bureauonderzoek voor terreinen met een grootte tot ca. 2 hectare kost bij Ivo-B in de meeste gevallen 830 euro excl. BTW. Als u geïnteresseerd bent, dan stuur ik u graag een offerte voor het archeologisch bureauonderzoek.

 

Bureauonderzoek Geologie

Offerteaanvraag

Kunt u mij voor het maken van de offerte de volgende gegevens sturen:

  • Een kaartje met de ligging en de omtrek van het plangebied
  • Een korte omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

U kunt de gegevens opsturen naar contact@ivob.nl. Graag breng ik voor u een offerte uit.
Om een beeld te krijgen van een definitief IVO·B-rapport heb ik hier een aantal rapporten online gezet: Rapporten