Advies

Archeologisch Advies Heinenoord

Archeologisch advies

IVO·B, Allround Archeologie helpt u graag met het geven van archeologisch advies in het vergunningstraject of bij de wijziging van een bestemmingsplan. Hebt u een plan en wilt u weten of daar archeologisch onderzoek voor nodig is, stuur ons dan een mail. Bij eenvoudige hulpvragen wordt u zo verder geholpen.

Quickscan

Is er sprake van een iets moeilijkere hulpvraag, bijvoorbeeld voor een plan met een grote oppervlakte, waar al eerder archeologisch onderzoek is uitgevoerd (wat mogelijk nieuw onderzoek kan doen voorkomen), of wat zich uitstrekt over meerdere beleidsregio's, dan stelt IVO·B, Allround Archeologie graag een quickscan voor u op. Dit is een adviesdocument met als centrale onderzoeksvraag of in het gebied archeologisch onderzoek nodig is, en zo ja, welk type onderzoek. Dit adviesdocument kunt u gebruiken bij uw vergunningsaanvraag.

Archeologisch Advies Lopik
Archeologisch Advies

Advies tijdens verder traject

Als uit het plan voortvloeit dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan helpen wij u graag verder met een bureauonderzoek. Kijk hiervoor op de pagina Bureauonderzoek. Is er al een bureauonderzoek uitgevoerd? Dan kunt u rekenen aan de uitgebreide marktkennis van IVO·B om voor uw plan de juiste partij te vinden. Als er voor het plan archeologisch gravend onderzoek nodig is, helpt IVO·B, Allround Archeologie u graag verder door het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). In dit document is de vraagstelling van het gravend onderzoek verwoord en worden de randvoorwaarden van het onderzoek vastgesteld. Voor elk vraagstuk op archeologisch gebied kunt u bij ons terecht, we help u graag.