Gravend onderzoek

Gravend onderzoek waterput

Gravend onderzoek

Als uit eerder archeologisch onderzoek blijkt dat er archeologische waarden op een locatie aanwezig en dat deze verstoord zullen worden zal er een opgraving plaatsvinden om de archeologisch resten te behouden. Het is mogelijk dat er direct na een booronderzoek al genoeg bewijs is om de archeologische resten te waarderen, maar meestal zal eerst een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.

Hierin wordt een deel (ca. 5-10%) van de locatie onderzocht of er nog behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Soms kan ook het gravend onderzoek plaatsvinden in de vorm van een archeologische begeleiding, omdat bijvoorbeeld een proefsleuvenonderzoek of opgraving logistiek gezien niet goed mogelijk zijn.

Inhuur

Het gravend onderzoek is zonder twijfel het deel van het archeologische traject waar de meeste werkuren voor nodig zijn. Het is daarom goed om te weten dat u me voor alle types van gravend onderzoek kunt inzetten.

Ik beheers het couperen van sporen, het aanleggen van vlakken, vlaktekenen, coupetekenen, fotograferen, hoogtemeten. Ik kan goed inmeten met een GPS-rover. Daarnaast kan ik bij het aanleggen van profielen mijn landschapskennis toepassen.

Ik beschik over eigen veldwerkmateriaal (schep, veldwerkkleding, etc.). U kunt mij inschakelen om aan een project leiding te geven of om het projectteam te versterken.

Gravend onderzoek biervliet

U kunt de gegevens opsturen naar contact@ivob.nl. Graag breng ik voor u een offerte uit.