Rhenen, stadscentrum

muurresten Rhenen

Aan het einde van 2017 werden in het centrum van Rhenen bestratings- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. IVO·B, Allround Archeologie werd door Vestigia archeologie en cultuurhistorie B.V. gevraagd om de werkzaamheden van een archeologische begeleiding te voorzien. De kern van de werkzaamheden lag op de Frederik van de Paltshof en de Herenstraat.

Uit het vooronderzoek bleek dat in het gebied veel archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht konden worden. Het stadscentrum van Rhenen heeft immers een laatmiddeleeuwse oorsprong. 

In de Tweede Wereldoorlog is de kern van Rhenen gebombardeerd en is grootschalig vernietigd. Door de sloop van enkele woningen langs de hoofdas van Rhenen is de Frederik van de Paltshof ontstaan. Op voorhand werden echter ook verstoringen verwacht van de in de jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegde riolering.

Ook bleek dat langs de randen van de rioleringssleuf nog veel archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig waren. Bij het graven van enkele gaten voor de plaatsing van ondergrondse containers zijn ook veel archeologische waarden gevonden. 

Er werden een dertiental sporen van muurwerk gevonden, waaronder vermoedelijk de resten van het Agnietenklooster, enkele beer- en waterputten en funderingen van woningen en winkels. 

Ook werd een afvalkuil gevonden met veel archeologische vondsten uit de 17e en 18e eeuw n. Chr. Uit de gedocumenteerde dwarsdoorsneden (profielen) bleek dat dit deel van Rhenen eerst een landbouwgebied is geweest voordat het bij het stadscentrum werd getrokken. Het onderzoek heeft dus veel waardevolle inzichten van het archeologische centrum van Rhenen opgeleverd.