Zandmaas, Limburg

Omdat de Maas bij hoogwater steeds meer dreigt te overstromen was het noodzakelijk om hiervoor maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het creëren van overloopgeulen.

ADC ArcheoProjecten is gevraagd om het Maasdal tussen Roermond en Mook in Limburg in kaart te brengen, zodat bepaald kon worden waar deze maatregelen toegepast konden worden zonder hoge kosten voor archeologisch onderzoek.

IVO·B Allround Archeologie heeft in de zomer van 2013 meegeholpen dit project af te ronden.

Archeologisch onderzoek, booronderzoek

Voor dit onderzoek zijn duizenden boringen gezet, verspreid in boorraaien van soms wel kilometers lang. Alle boringen zijn tot in het Maasterras (grof zand en grind) gezet.

Op basis van de onderzoeksresultaten kon een kaart gemaakt worden van de opbouw van het Maasdal en de potentie voor de aanwezigheid van archeologische waarden.

Tijdens het onderzoek zijn ook veel archeologische inzichten opgedaan. Zo is het Holocene Maasdal rijker aan archeologische waarden dan op voorhand werd verwacht. In het projectgebied zijn archeologische waarden vanaf het Mesolithicum aanwezig. Het onderzoek heeft geleid tot archeologische opgravingen zoals in Well-Aijen.