Lochem, de markt

In de herfst van 2011 vonden er op de zuidelijke helft van de Kleine Markt en de Bierstraat te Lochem graafwerkzaamheden plaats door de firma Grondweg. Deze werkzaamheden zijn begeleid door mederwerkers van ADC ArcheoProjecten (o.a. Ivo Beckers) en de Archeologische Werkgroep Lochem. Voor het onderzoek begon was het duidelijk dat er op deze locatie archeologische waarden aanwezig konden zijn omdat de locatie net ten zuiden van de Sint-Gudulakerk lag en deze ruimte lang als begraafplaats was benut. Het was alleen niet bekend of de graven nog intact waren. Om dit uit te zoeken werden er eerst twee kleine proefgaten ten zuiden van de kerk gegraven. In de twee proefgaten van elk 3×3 m groot kwamen al negen goed geconserveerde graven tevoorschijn.

Begeleiding

Omdat bij het graven van de proefgaten al bleek dat er nog intacte archeologische resten in het plangebied aanwezig waren, zijn vervolgens zes boomplantgaten en de sleuf van een waterleiding tijdens de archeologische begeleiding opgegraven. Hierbij is de muur tussen de Bierstraat en de begraafplaats rondom de kerk aangetroffen en deze muur kon over een grote afstand gevolgd worden. Ten noorden van deze muur zijn bij de begeleiding 15 goed geconserveerde graven gevonden en deze graven zijn vervolgens gelicht. Langs de Bierstraat is nog een volledig intacte waterput/beerput aangetroffen. Tijdens het aanleggen van de sleuf was het mogelijk om een profiel te maken van het gehele pakket van woonlagen van Lochem en daarom was deze begeleiding een zeer belangrijk project om de historie van Lochem verder te doorgronden. Er kwamen veel geinteresseerden het project bezoeken en ook Omroep Gelderland is langs geweest: