Dokkum, Kloostersingel

In oktober 2012 werd door het waterleidingsbedrijf Vitens op de hoek van de Anjeliersstraat en de Kloostersingel een waterleiding verlegd. Hierbij werden de resten van twee grafkisten aangetroffen. De graven werden afgedekt en in opdracht van de gemeente kreeg De Steekproef de opdracht om de werkzaamheden te voorzien van een Archeologische Begeleiding, protocol Opgraven. In November 2012 is met assistentie van IVO·B, Allround Archeologie het onderzoek uitgevoerd.

Begeleiding

Bij aankomst bleek dat de werkput volgespoeld was met water en modder door het slechte weer. In eerste instantie moest dus de werkput opnieuw worden aangelegd om meer zicht op de situatie te krijgen. De afdekkende houtplank werd verwijderd en toen kregen we zicht op een grotendeels intacte grafkist. Alleen de westkant van de kist was beschadigd. De andere grafkist was al verstoord geraakt en hiervan was alleen de noordoosthoek bewaard gebleven.

Na het openen van de intacte grafkist bleek dat het graf al verstoord was geraakt; de botten lagen niet meer in anatomisch verband en er zaten brokken puin in de vulling van de grafkist. Alleen de onderbenen van het skelet lagen nog in verband omdat hier de oostelijke hoofdplank van de kist op was gedrukt. De oostelijke hoofdplank is meegenomen voor dendrochronologisch onderzoek. De skeletresten zijn herbegraven binnen de gemeente en de grafkist is in bruikleen gegeven aan museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum.

Uitwerking

Uit het dendrochronologisch onderzoek kwam naar voren dat het hout van de grafkist een grove den was, gekapt in ca. 1580 in Noorwegen. Dit is bewijs voor houthandel tussen Dokkum en Noorwegen, zoals ook al in Groningen is aangetoond. Bovendien is de datering interessant omdat de locatie op kaarten uit 1550 en 1649 niet in gebruik is als kerkhof. Waarschijnlijk is dus deze locatie kortstondig als grafveld gebruikt. Uit het onderzoek bleek ook dat in 1934 bij de aanleg van een waterleiding enkele lijkkisten zijn gevonden. Waarschijnlijk zijn hierbij de twee grafkisten geraakt en zijn de beenderen van de ‘intacte’ grafkist teruggeplaatst.

Het project trok veel bekijks en Omrop Fryslân heeft nog een reportage gemaakt over het onderzoek. Dit kunt u hieronder bekijken. Het filmpje is in het Fries opgenomen: