IVO·B, Allround Archeologie

Gravend Onderzoek

Als uit eerder archeologisch onderzoek blijkt dat er archeologische waarden op een locatie aanwezig en dat deze verstoord zullen worden zal er een opgraving plaatsvinden om de archeologisch resten te behouden. Het is mogelijk dat er direct na een booronderzoek al genoeg bewijs is om de archeologische resten te waarderen, maar meestal zal eerst een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Hierin wordt een deel (ca. 5-10%) van de locatie onderzocht of er nog behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Soms kan ook het gravend onderzoek plaatsvinden in de vorm van een archeologische begeleiding, omdat bijvoorbeeld een proefsleuvenonderzoek of opgraving logistiek gezien niet goed mogelijk zijn.

Inhuur

Het gravend onderzoek is zonder twijfel het deel van het archeologische traject waar de meeste werkuren voor nodig zijn. Het is daarom goed om te weten dat u me voor alle types van gravend onderzoek kunt inzetten. Ik beheers het couperen van sporen, het aanleggen van vlakken, vlaktekenen, coupetekenen, fotograferen, hoogtemeten en ik heb in begin 2012 een RTS (Robotic Total Station) gevolgd. Daarnaast kan ik bij het aanleggen van profielen mijn landschapskennis toepassen. Ik beschik over eigen veldwerkmateriaal (schep, veldwerkkleding, etc.). U kunt mij inschakelen om aan een project leiding te geven of om het projectteam te versterken.

Fieldwork Support

Sind 2015 ben ik een samenwerking aangegaan met Fieldwork Support. Het is daarom mogelijk geworden om een veldwerkteam aan te bieden voor uw project. Samen met mijn twee collega's beschikken wij over ervaring met fysische geografie, logistiek, een archeoloog met een graafmachine-rijbewijs, fysische antropologie, digitaal meetwerk, en andere specialiteiten. Bekijk voor meer informatie onze website.

logoivob

Proefsleuf in Maastricht

Vlaktekenen in Bergeijk

© www.mijn-eigen-website.nl (design)