IVO-B, Allround Archeologie

Inleiding

Het bureauonderzoek is het eerste stadium van archeologisch onderzoek. Door het uitvoeren van een bureauonderzoek wordt onderzocht of er op de locatie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Het bureauonderzoek is gebaseerd op historisch kaartmateriaal, landschappelijke kaarten en de bekende archeologische gegevens van de locatie. Als er op een locatie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn worden ook de verwachte periode, omvang, verspreiding, diepteligging en het type vindplaats van de archeologische waarden verder omschreven. Als er geen archeologische waarden verwacht worden (door bijvoorbeeld een recente verstoring/vergraving van de locatie), dan kan op basis van het bureauonderzoek een locatie vrijgegeven worden.

Archeologisch Bureauonderzoek

IVO-B kan zelfstandig archeologische bureauonderzoeken conform KNA 4.1 uitvoeren. Ik heb inmiddels ongeveer 150 bureauonderzoeken uitgevoerd en daarom heb ik ervaring met de verschillende landschapstypes en gemeentelijke eisen in de provincie Zuid-Holland. Ik kan u, vanwege mijn zzp-uurtarief, voor een redelijke prijs een archeologisch bureauonderzoek met een goede kwaliteit leveren. Een standaard bureauonderzoek voor terreinen in Zuid-Holland met een grootte tot ca. 2 hectare kost bij Ivo-B in de meeste gevallen 760 euro excl. BTW. Als u geinteresseerd bent, dan stuur ik u graag een offerte voor het archeologisch bureauonderzoek. Kunt u mij voor het maken van de offerte de volgende gegevens sturen:

U kunt de gegevens opsturen naar contact@ivob.nl. Graag breng ik voor u een offerte uit.

Om een beeld te krijgen van een definitief IVO-B-rapport heb ik hier een aantal rapporten online gezet: Rapporten

logo ivob

Rapport van het bureauonderzoek

Hoogtebestand voor het bureauonderzoek

© www.mijn-eigen-website.nl (design)